Lieverd, habibte, mi amore..ja jij daar..eventjes opletten want hier komt weer een wijze les van tante Batoel. Ik ga het heel simpel zeggen: JIJ BENT MOOI!

Darling, habibte, mi amore…yes you over there…pay attention because here comes once again a wise lesson from auntie Batoel. I am about to say this as simple as possible: YOU ARE BEAUTIFUL!

Mensen praten, mensen oordelen en mensen bemoeien zich met elkaar. Dit zal altijd zo blijven, daarom is het heel belangrijk dat je er niks van aanneemt als iemand iets negatiefs over jou zegt. Wanneer jij jezelf mooi vind, des te makkelijker het is om al die haters van je af te slaan. Dus ladies, aan de slag!

People talk, people judge and people interfere with each other’s lives. This will always be the case, therefore it is very important that you don’t get affected by the negativity around you. When you feel beautiful, it only becomes easier to say byebye to the haters. So ladies, let’s do this!

Dus dat…

This right here…

Ik zei dat ik het simpel zou houden J JIJ BENT JIJ en niemand is zoals JIJ. Maar dat is juist het mooie eraan. Wij zijn allemaal verschillend en iedereen heeft zijn eigen kenmerken. Ik zal nog 1 extra tip erbij geven, vooruit. Kijk in de spiegel…wat vind jij het mooiste aan jezelf? Leg je focus daarop. Stap bij stap zal je meer dingen leuk vinden aan jezelf, waardoor je je ook van binnen geweldig gaat voelen. Pas dan, begin je echt te leven. Kies jij voor het leven? De keuze is aan jou.

I said that I would keep it simple J YOU ARE YOU and no one is like YOU. But that is the beauty of it. We are all different and everyone has their own characteristics. I will be fair and give away one more tip. Look in the mirror…what do you find most beautiful about yourself? Place your focus on that. Step by step you will find more things that you like about yourself, which will make you feel amazing from the inside as well. Only then, you will really start living. Do you choose to live your life? The choice is yours.

Waar je negatieve mensen hebt heb je gelukkig ook veel meiden die elkaar juist willen helpen, zodat wij er op ons mooist uit kunnen zien. Daar hoort ook bij dat Feathers & Lashes altijd klaar staat om jou ‘mooier’ te maken voor welke gelegenheid dan ook.

Where you have negative people you also have a lot of girls in contrary that actually want to help each other, so that we can look our best. That includes Feathers & Lashes always being on standby to make you look ‘prettier’ than you already are, for any type of occasion.

Golden tip: geef iemand een compliment over haar make-up, kleding of beauty. Zij blij en jij blij, trust meJ

Golden tip: give someone a compliment on their make-up, clothing or beauty. She will be happy and so will you, trust me